Raspberry Pi 3 and 7inch HDMI LCD (C)

Sử dụng Raspberry Pi3 và màn hình 7inch HDMI LCD C (Waveshare)
chạy hệ điều hành XBMC
http://smart-techvn.com/1151329-man-hinh-cam-ung-dien-dung-waveshare-7inch-hdmi-lcd-c-1024%C3%97600-ips.html?filter_name=7inch

6 thoughts on “Raspberry Pi 3 and 7inch HDMI LCD (C)

  1. Doctor nagrom

    how did you get the touchscreen function to work out of the box? I have a similar model (7 inch LCD B) and cannot get the touchscreen to work, just display my hdmi output.

  2. t. joker

    Chào bạn, mình đang lam một ứng dụng sử dụng ngoài trời (điều kiện có nắng) không biết LCD này có thích hợp không, nhờ bạn tư vấn 🙂

Leave a Reply